Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Nordiska klimatdagen finns nu på webben

Nu kan lärare i de nordiska länderna hämta inspiration till sin klimatundervisning på klimanorden.org, som sätter upp ramarna för Nordiska klimatdagen 2010.

17.08.2010

Webbplatsen klimanorden.org har nu lanserats. Målet med Nordiska klimatdagen är att få med barn och ungdomar i de nordiska länderna i kampen för ett bättre klimat.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

De nordiska utbildningsministrarna bjuder i år än en gång in alla lärare och skolelever i Norden att delta i en gemensam nordisk klimatdag.

Målet med Nordiska klimatdagen är att få med barn och ungdomar i de nordiska länderna i kampen för ett bättre klimat.

Det finns något för alla åldersgrupper, allt ifrån en teckningstävling för de minsta till idétävlingar där de lite äldre kan skriva eller spela in en film om klimatförändringarna.

Nordiska klimatdagen är i år också ett led i en stor nordisk språkkampanj, så att eleverna ska kunna öva sig på de skandinaviska språken samtidigt som de lär sig mer om klimatet.

Alla aktiviteter och tävlingar är öppna nu och fram till den 11 november.

Skolor och andra uppmanas också att anordna egna aktiviteter och dela med sig av idéer och upplägg på den interaktiva delen av klimanorden.org

Klimatdagen firas alltså under hela hösten och kulminerar den 11 november, förhoppningsvis med massor av lokala arrangemang i alla de nordiska länderna.

För mer information, se klimanorden.org

Contacts

Emelie Barbou des Places
Phone +45 29 69 29 38
Email emca@norden.org